Advies

SecWise adviseert ondernemers in digitale veiligheid. Dit varieert van AVG-gerelateerde vragen tot een compleet ISO27001 traject.

Cyberrisico’s

Welke informatie heb je, welke kennis is aanwezig en hoe is de automatisering geregeld? Dit zijn algemene vragen, maar veel zzp’ers en mkb’ers kunnen deze vragen onbewust niet goed beantwoorden.

Aandacht voor de risico’s in de digitale veiligheid is tegenwoordig cruciaal. SecWise helpt ondernemers met het krijgen van inzicht in de waarde en toegankelijkheid van informatie, het beveiligen en de bewustwording bij medewerkers.

Hooded computer hacker working on desktop PC computer
cropped shot of businesspeople working at workplace with digital devices and documents

Bedrijfscontinuïteit

Dreigingen waarmee een onderneming te maken kan krijgen, kunnen uit veel verschillende hoeken komen. Veel ondernemers denken aan zaken als brand of diefstal. Maar dreiging van de digitale veiligheid is een veel groter probleem. Wat gebeurt er met de organisatie als er geen toegang meer is tot bestanden, het CRM-systeem, administratie en de besturing van machines?

Het is belangrijk om een plan te hebben als de digitale veiligheid in gevaar komt. Dit wordt bedrijfscontinuïteit genoemd. SecWise helpt met het inventariseren van risico’s en het maken van een beleid wat je hopelijk nooit uit de kast hoeft te halen. Maar mocht het wel nodig zijn, dan maakt een goede voorbereiding het verschil.

Slim samenwerken

In een tijd waarin werken op afstand steeds belangrijker wordt en alles in de cloud wordt opgeslagen is het belangrijk om dit zo efficiënt en veilig mogelijk te doen. Hoe zorg je voor een goede samenwerking in Teams en een veilige Zoom-meeting? En hoe houd je als ondernemer grip op het bezit van informatie en bestanden?

SecWise adviseert jou hoe je op een slimme manier kunt samenwerken zonder dat de digitale veiligheid in gevaar wordt gebracht en ondersteunt jou bij de invoering van de organisatorische kant en de training van werknemers.

SecWise helpt niet alleen met het vinden van antwoorden, maar met concrete oplossingen om jouw informatie van jou te houden. SecWise zorgt dat jij je zaakjes hebt geregeld.

Benieuwd of jouw organisatie veilig werkt? Neem dan contact met ons op.

Team of business people

CyberRisico QuickScan

Snel inzicht in de belangrijkste infomatie-risico’s binnen jouw organisatie. Focus op het waarborgen van de informatiebeveiliging,

Male hacker in hood holds laptop, front view